Archief van
Auteur: Jeroen van Dijk

Vleermuiskasten aan de Keizersveer

Vleermuiskasten aan de Keizersveer

Goed nieuws voor de vleermuiskolonies in de buurt van Hank! Door inzet van de VMB om de vleermuizen in Hank beter te beschermen zal Janson Bridging binnenkort twee vleermuiskasten plaatsen op een landtong bij de Keizersveer. In het gebied langs de Keizersveer zat voorheen al een meervleermuiskolonie van ongeveer 50 mannetjes. Hopelijk zal deze kolonie opnieuw zijn intrek langs de Keizersveer nemen met behulp van deze vleermuiskasten.

Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat de meervleermuis 23 voedselgebieden in heel Nederland heeft. De Biesbosch is één van deze gebieden. De Biesbosch is door zijn verschillende waterwegen en spaarbekkens een diverse biotoop voor de vleermuis. De meervleermuis concurreert in dit gebied met een andere soort, de watervleermuis.
Aan deze kant van de Biesbosch vindt men vooral kolonies van mannetjes vleermuizen. De vrouwtjes zitten vooral aan de andere kant van het natuurgebied. De dieren gebruiken de Bergsche Maas als aanvliegroute, dus er wordt aangenomen dat de vleermuizen snel hun weg terug zullen vinden naar de Keizersveer

Het gehele onderzoek over de meervleermuis in Nederland vindt u hier.

Voor het krantenbericht over deze kwestie in het Nieuwsblad kunt u hier klikken.

 

Scouting Hank heeft primeur bij nieuwe Kindernatuurpad

Scouting Hank heeft primeur bij nieuwe Kindernatuurpad

Op zaterdag 22 april j.l. heeft de jongste groep van de Scouting als eerste het natuurpad op de IJsbaan gelopen. Een pad door de natuur dat gemarkeerd wordt door vrolijk gekleurde kabouterpaatjes. Bij elke kabouter kan een opdracht worden uitgevoerd. De kinderen worden uitgedaagd om te klauteren, en te kruipen als een mol door een hut van takken. Ze luisteren naar boeiende informatie over oeverzwaluwen, honingbijen en verschillende planten die ze op hun pad vinden. Ze gaan in een vogelhut op zoek naar een uitje in de boom. Ze moeten over een sloot balanceren en met droge voeten de overkant bereiken. In een oude boom gaan ze op zoek naar allerlei friemelbeestjes en kunnen deze determineren aan de hand van een voorbeeldkaart. Ze lopen door een griend en ontdekken dat ze met wilgentenen een scherm kunnen bouwen en een tipi kunnen maken. Na 12 verschillende opdrachten zijn ze weer bij de start. Daar evalueren we na 2 uur, in de keet de wandeling en blijkt dat de kinderen alle opdrachten leuk hebben gevonden en gaan ze voldaan naar huis terug.

 

 

Stem op de VMB bij de Rabobank Clubkas Campagne!

Stem op de VMB bij de Rabobank Clubkas Campagne!

Wanneer u een rekening heeft bij Rabobank Altena, krijgt u omstreeks 8 mei het bericht dat u 5 keer kunt stemmen op een vereniging naar keuze in kader van de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt hierbij 2 keer op dezelfde vereniging stemmen.
Weet u nog niet of wie u wilt stemmen? Stem op ons! Wij kunnen uw stem goed gebruiken.

Bij voorbaat dank.

Supporters van Schoon!

Supporters van Schoon!

De zwerfafvalactie in Hank was erg succesvol. De leerlingen van de Bolderik hebben samen maar liefst 95 kg opgehaald!
Een aantal bestuursleden van de VMB hebben daarnaast nog 48 kg opgehaald in het buitengebied. Daarnaast hebben ze in totaal 25 euro aan ‘zwerfgeld’ opgehaald, dat ze hebben gedoneerd aan een goed doel.

25 maart Landelijke Opschoondag

25 maart Landelijke Opschoondag

Afbeeldingsresultaten voor nederland schoon

25 maart is de Landelijke Opschoondag. Op deze dag maken mensen door het hele land samen een openbaar gebied zwerfafvalvrij.

In Hank gaan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van BS de Bolderik 24 maart op pad om zwerfafval op te ruimen.

Zaterdag 25 maart organiseren natuur- en milieuverenigingen in de regio en de gemeente Werkendam een opruimactie in de Biesbosch. Net als 4 maart, toen er 1250 kil afval werd verzameld, gaan veel vrijwilligers deze zaterdag op pad om zwerfafval op te ruimen. Het gaat bijvoorbeeld om recreatieafval en zwerfafval wat na de hoogwaterperiode achterblijft op de oevers van de rivieren.

Wilt u meehelpen met de opruimactie in de Biesbosch?
Meld u aan bij Alex Bast van de gemeente Werkendam via alex.bast@werkendam.nl

Zwerfafvalactie Hank 2017

Zwerfafvalactie Hank 2017

Zoals voorgaande jaren komen de kinderen van BS de Bolderik uit Hank ook
dit jaar in actie om zwerfafval in Hank op te ruimen. Op vrijdag 24 maart om
13.15u krijgen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 het startsein van Wethouder De
Gelder en Koen Lemmens namens de Gemeente Werkendam om zoveel mogelijk afval te rapen in hun buurt. Samen met Natuur- en Milieuvereniging VMB
Hank en lesmateriaal van Supporter van Schoon willen we de jeugd meegeven
‘samen zuinig te zijn op hun eigen, fijne leef- en speelomgeving’. Lions Club
Werkendam zorgt deze dag voor een leuke attentie en Jumbo Hank trakteert
de kinderen op een frisse versnapering.