Archief van
Auteur: Jeroen van Dijk

Weidevogelbescherming

Weidevogelbescherming

Tijdens het broedseizoen loopt een aantal vrijwilligers namens de VMB rond over akkers en weilanden, op zoek naar weidevogelnesten. Dit doen zij zodat ze de nesten kunnen markeren en beschermen wanneer boeren het land gaan bewerken.
Hieronder ziet u een nest van een scholekster. Aan de scheuren in de eitjes is te zien dat ze op uitkomen staan!

Zwerfvuilactie 2018

Zwerfvuilactie 2018

Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank gaat samen met de scholen BS de Bolderik en BS de Wilgenhoek aan de slag tegen zwerfafval in de wijken van Hank op dinsdag 20 maart van 13.30 tot 15.00 in het kader van de Zwerfvuilactie 2018. Wilt u ook meehelpen? Kom dan naar het schoolplein van BS de Bolderik in Hank om 13.15u!

Natuurwerkdag 2017

Natuurwerkdag 2017

Op zaterdag 4 november werd door heel Nederland de grootste en gezelligste
vrijwilligersactie in het groen georganiseerd, de Natuurwerkdag! Ook Natuur- en
Milieuvereniging VMB Hank was met 13 vrijwilligers in het Natuurgebied De IJsbaan actief. De
eerste wilgen zijn alweer geknot. Ons verenigingslid Corné Staal heeft belangeloos gezorgd voor
een betere afwatering in het gebied. Zonder zijn minigraver was dit niet gelukt. Nu kunnen
we de waterhuishouding, rond de akkertjes met bijzondere wilgenstekken, beter regelen.
Komende wintermaanden zijn we met regelmaat op de zaterdagochtend in het gebied aan
het werk voor o.a. het onderhoud aan ons natuurpad dat speciaal is aangelegd voor
basisschoolleerlingen uit de regio.
9 december gaan we weer voor het eerst knotten! Vanaf 9 uur gaan we aan de slag. Als u tijd en zin heeft om te komen helpen, kunt u altijd aansluiten. We gaan ongeveer tot 12 uur door.

Vleermuiskasten aan de Keizersveer

Vleermuiskasten aan de Keizersveer

Goed nieuws voor de vleermuiskolonies in de buurt van Hank! Door inzet van de VMB om de vleermuizen in Hank beter te beschermen zal Janson Bridging binnenkort twee vleermuiskasten plaatsen op een landtong bij de Keizersveer. In het gebied langs de Keizersveer zat voorheen al een meervleermuiskolonie van ongeveer 50 mannetjes. Hopelijk zal deze kolonie opnieuw zijn intrek langs de Keizersveer nemen met behulp van deze vleermuiskasten.

Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat de meervleermuis 23 voedselgebieden in heel Nederland heeft. De Biesbosch is één van deze gebieden. De Biesbosch is door zijn verschillende waterwegen en spaarbekkens een diverse biotoop voor de vleermuis. De meervleermuis concurreert in dit gebied met een andere soort, de watervleermuis.
Aan deze kant van de Biesbosch vindt men vooral kolonies van mannetjes vleermuizen. De vrouwtjes zitten vooral aan de andere kant van het natuurgebied. De dieren gebruiken de Bergsche Maas als aanvliegroute, dus er wordt aangenomen dat de vleermuizen snel hun weg terug zullen vinden naar de Keizersveer

Het gehele onderzoek over de meervleermuis in Nederland vindt u hier.

Voor het krantenbericht over deze kwestie in het Nieuwsblad kunt u hier klikken.