Natuurgebied De IJsbaan

Natuurgebied De IJsbaan

Vereniging Milieu Beheer Hank voert inmiddels al sinds 2003 het beheer uit op Natuurgebied De IJsbaan. De vereniging organiseert iedere winter ook activiteiten voor het onderhoud van dit gebied.
Hieronder staat een korte samenvatting van de geschiedenis van dit gebied, toelichting over de verschillende natuurtypen en de huidige situatie van het gebied.

Geschiedenis

Het gebied de IJsbaan was tot 1953 een hakgriend met een nat rietgors. Tijdens de watersnood in 1953 waren er veel gaten gevallen in de verschillende dijken in Hank. Men had toen grond nodig om die gaten te dichten en die grond werd uit het rietgors gehaald. Zo ontstond een open stuk water. Tijdens het aanleggen van de A-27 lag de IJsbaan van die tijd in de weg. Rond 1977 werd besloten om een nieuwe ijsbaan te maken op de plaats waar de grond was weggehaald uit de rietgors.

Het water is ook nog een aantal jaren visvijver geweest, maar nu al jaren een mooi natuurgebiedje. Het gebied is ongeveer 100 meter breed en 285 meter lang. De plas is ongeveer 45 meter breed en 185 m lang. De hakgrienden zijn van verschillende houtdikte. Het gebeid staat in verbinding met de uiterwaarden van de Bergsche Maas; er ligt alleen een dijk tussen. Het gebied is eigendom van de Gemeente Werkendam. Zij hebben het beheer met een overeenkomst  overgedragen aan Vereniging Milieu Beheer Hank (VMB). Die beheert het natuurgebied met als doel het in stand te houden en te beschermen. Daarbij komt het educatieve doel om volwassenen en schoolkinderen kennis te laten maken met de natuur om hen heen.

Natuurbeheertypen

Het natuurbeheerplan van 2017 van de provincie heeft voor onze percelen het volgende beheertype staan:

N17.01 Vochtig hakhout en middenbos (ongeveer 1 ha).

Ten noorden daarvan ligt een stukje elzenbroekbos en ten zuiden ervan ligt een droog bos met paden. Hierin staat ook een ontvangstwagen. Om de zoete plas met 2 eilandjes loopt een graspad.  Uitsluitend voor het Vochtig hakhout en middenbos ontvangen wij beheersubsidie. De bodem bestaat uit rivierklei, afgezet door de Bergsche Maas.

Het gebied heeft een bijzondere waterhuishouding. Het water in het gebied is 100% kwelwater (en wat regenwater uiteraard). Dit kwelwater vult het jaar rond het gebied. Indien het water te hoog komt wordt het via een klepduiker afgevoerd naar de sloten buiten het terrein die het vervolgens afvoeren naar de Maas.

Vochtig Hakhout en Middenbos (N17.01)

Huidige situatie

De griend bestaat uit een stukje hakhout van  voornamelijk geknotte wilgensoorten. Van oudsher worden de stobben geknot op kniehoogte (ongeveer een  meter boven grond). Daartussen groeien veel algemeen voorkomende bloeiende planten waaronder smeerwortel, koninginnekruid, gele lis, watermunt, poelruit en harig wilgenroosje. Maar ook de wat minder algemene soorten als blauw glitkruid en de wespenorchis komen hier voor.  Op de vochtige stobben groeien veel mossen en de kleinere dieren als insecten, spinnen en andere geleedpotigen vinden hier een goede plek om te  leven. Er is een zwaluwwand in het gebied aangelegd en tevens een ooievaarsnest, gemaakt van een oude lantaarnpaal, geplaatst.