Wie zijn wij

Wie zijn wij

Natuur- en Milieuvereniging¬†” V.M.B.”

Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank zet zich in voor natuurbehoud en milieubeheer en stelt zich ten doel het bevorderen en instandhouding van landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Werkendam.
De vereniging is in 1978 opgericht, kent verschillende werkgroepen en is tevens beheerder van Natuurgebied De IJsbaan. Dit natuurgebied wordt door vrijwilligers van de vereniging onderhouden.
De vereniging verzorgt schooleducatie op het gebied van natuur en milieu voor inwoners van de gemeente Werkendam. Dit doen we deels door middel van het nieuw gerealiseerde kindernatuurpad in Natuurgebied De IJsbaan. Daarnaast bezoeken we ook scholen om kinderen over onze lokale natuur te vertellen.
Verder organiseert de vereniging diverse natuurwandelingen, zoals de jaarlijkse kerstwandeling op de Aakvlaai, en zwerfafvalacties.
De vogelwerkgroep van de vereniging doet vogeltellingen en heeft op verschillende plaatsen steen- en kerkuilenkasten hangen. Ook hebben zij ooievaarsnesten en een zwaluwtil geplaatst. In het voorjaar organiseert de vereniging de weidevogelbescherming in het buitengebied van Hank.
Daarnaast beoordeeld de vereniging plannen van de gemeente Werkendam op het gebied van ruimtelijke ordening natuur en milieu en zal daar waar nodig haar zienswijze kenbaar maken.

Bestuur Natuur- en Milieuvereniging V.M.B.

Voorzitter: Jeroen van Dijk
Secretaris: Tosca Mulkens
Penningmeester: Hanny Moree
Algemeen lid: Joop de Vries

Secretariaat:
Tosca Mulkens
Peerenboom 16
4273 LJ Hank
E-mail: info@vmbnatuurlijk.nl

KVK: 40271096

Rekeningnummer VMB:
Iban rek. nr. NL86 INGB 00034 24221
tnv: Vereniging Milieu Beheer Hank Dussen VMB

Voor vragen/opmerkingen, of wanneer u lid wilt worden: mail ons.