Aanbevolen
Welkom

Welkom

Welkom op de website van Natuur- en Milieuvereniging VMB. De Natuur- en Milieuvereniging VMB heeft natuurbehoud en milieubeheer hoog in haar vaandel staan. Tevens zet zij zich in voor het behoud van cultuur historische waarden.
Op deze site staat informatie betreffende de vereniging, recente berichtgeving door de VMB en een overzicht van de door VMB geplande activiteiten.

Kijk gerust eens rond op de site!

Voor meer informatie, bij vragen of wanneer u lid wilt worden, kunt u gerust contact met ons opnemen via: info@vmbnatuurlijk.nl

Knotten op IJsbaan afgelast

Knotten op IJsbaan afgelast

Helaas hebben de huidige maatregelen ook een stokje gestoken voor de werkochtenden in de IJsbaan van dit jaar en het begin van volgend jaar. Deze gaan nu helaas niet door. We hopen dat we in 2021 zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.
U zult van ons horen, wanneer er weer werkochtenden op de planning staan!

Namens het bestuur van de VMB hele fijne feestdagen en al het beste voor 2021.

Weidevogelgroep weer op pad!

Weidevogelgroep weer op pad!

De natuur trekt zich natuurlijk niks aan van de coronacrisis, wat betekent dat het broedseizoen van de weidevogels onverminderd doorgaat. Daarom gaat de weidevogelgroep nog steeds, op gepaste afstand, op pad om weidevogelnesten in kaart te brengen en te beschermen. Zo kwamen zij ook dit nest van een kievit, met drie prachtige eieren tegen!

Zwerfvuilactie september 2019

Zwerfvuilactie september 2019

Op zaterdag 21 september organiseren Natuur- en Milieuvereniging VMB en Taxi Berm weer een zwerfvuilactie in het buitengebied van Hank. We starten om 09:00 bij het parochiegebouw naast de kerk van Hank. Je wordt daarna met een taxi in het buitengebied afgezet, waarna je terug loopt naar het dorp. De routes zijn ongeveer 3 km. Materiaal is aanwezig en na afloop staat er koffie, thee en wat lekkers voor u klaar in het parochiegebouw. Kom ook helpen en maak Hank weer een stukje schoner! Meld je dan aan via de mail: info@vmbnatuurlijk.nl, via de site: https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=77209 , of bel naar 0651334071

Lezing Biesboschwachter in Uivernest

Lezing Biesboschwachter in Uivernest

Op donderdag 28 maart a.s. houdt Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank haar jaarvergadering in het Uivernest te Hank. Aansluitend aan deze vergadering zal er een boeiende lezing van Biesboschwachter en natuurfotograaf Jacques van der Neut plaatsvinden. Hij zal ons alles vertellen over de iconische bever en zijn leven in de Biesbosch. Ook wanneer u geen lid bent van de VMB, bent u van harte welkom om deze lezing bij te wonen. De lezing zal rond 20.30 uur starten in zaal 3.

Zwerfvuilactie VMB Voorjaar 2019

Zwerfvuilactie VMB Voorjaar 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank weer een zwerfvuilactie in het buitengebied van Hank. We willen met jullie graag de omgeving weer een stukje schoner maken door de bermen te ontdoen van zwerfafval. Je wordt deze dag in het buitengebied van Hank gedropt door Taxi Berm en je mag dan zelf terug wandelen naar Hank waar koffie, thee en wat lekkers binnen in het parochiegebouw op u staan te wachten. Materialen voor het opruimen zullen aanwezig zijn. We starten deze dag om 10:00u bij het parochiegebouw naast de kerk in Hank. Graag aanmelden voor 19 maart 2019 door een mail naar te sturen naar info@vmbnatuurlijk.nl of door te bellen naar 0651334071.

Grip op water

Grip op water

Het burgerplatform Grip op Water Altena houdt op 30 januari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in het Prinsentuin te Andel. Tijdens deze avond wordt door medewerkers van Vis à Vis voorlichting gegeven over klimaatvriendelijke tuinen, zij geven zowel tips voor de aanleg als het ontwerp en onderhoud van groene tuinen. Groene tuinen kunnen meer water opvangen, verhogen de biodiversiteit en zorgen voor minder hittestress in de zomer.

Ook worden die avond de resultaten van de digitale tuinen enquête van de gemeente Altena bekend gemaakt. De enquête werd gehouden in het najaar van 2018, in totaal werden 232 enquêtes ingevuld. Deelnemers konden een regenton winnen, de prijswinnaars worden die avond bekend gemaakt. Na de pauze is er een informatiemarkt over groene tuinen en uitleg over het aanvragen van klimaatsubsidie bij het waterschap voor het vergroenen van tuinen.  

Het burgerplatform Grip op water wil bewoners uitdagen ook zelf maatregelen te nemen om wateroverlast en/of de gevolgen van droogte door klimaatverandering tegen te gaan. Het plaatsen van een regenton in de tuin of het vergroenen van de tuin draagt al bij aan het tegengaan van wateroverlast en bevordert de biodiversiteit. Grip op water is onderdeel van het Europese project GroundTruth 2.0  

De bijeenkomst in het Prinsentuin in Andel begint met een inloop om 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur. De avond wordt rond 21.45 uur afgesloten met een drankje. Aanmelden voor de avond wordt op prijs gesteld, dat kan via de website van grip op water

https://tinyurl.com/gripopwater30-01-19  

Praktische informatie:
Locatie: Prinsentuin College, Buitenlaan 2, Andel

Kerstwandeling 2018

Kerstwandeling 2018

Ook dit jaar wordt er door de VMB weer een kerstwandeling georganiseerd.
Op 2e kerstdag, woensdag 26 december, kunt u een mooie ronde lopen door de Aakvlaai. Traditiegetrouw kunt u ook weer een stukje met de Fluisterboot meevaren. U kunt kiezen uit een korte route van 2 km, waarbij u niet met de Fluitsterboot meevaart, en een lange route van 6 km.

U kunt zich vanaf 11:00 tot 13:00 inschrijven bij de grote zaal van café-restaurant Vissershang in de haven van Hank. Hier krijgt u ook de informatie over de route. De inschrijving is gratis.
Komt u ook genieten van dit prachtige stukje natuur met vaargeulen en eilandjes aan de rand van de Biesbosch? Iedereen is van harte welkom!