Archief van
Categorie: Overige

Weidevogelgroep weer op pad!

Weidevogelgroep weer op pad!

De natuur trekt zich natuurlijk niks aan van de coronacrisis, wat betekent dat het broedseizoen van de weidevogels onverminderd doorgaat. Daarom gaat de weidevogelgroep nog steeds, op gepaste afstand, op pad om weidevogelnesten in kaart te brengen en te beschermen. Zo kwamen zij ook dit nest van een kievit, met drie prachtige eieren tegen!

Lezing Biesboschwachter in Uivernest

Lezing Biesboschwachter in Uivernest

Op donderdag 28 maart a.s. houdt Natuur- en Milieuvereniging VMB Hank haar jaarvergadering in het Uivernest te Hank. Aansluitend aan deze vergadering zal er een boeiende lezing van Biesboschwachter en natuurfotograaf Jacques van der Neut plaatsvinden. Hij zal ons alles vertellen over de iconische bever en zijn leven in de Biesbosch. Ook wanneer u geen lid bent van de VMB, bent u van harte welkom om deze lezing bij te wonen. De lezing zal rond 20.30 uur starten in zaal 3.

Grip op water

Grip op water

Het burgerplatform Grip op Water Altena houdt op 30 januari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in het Prinsentuin te Andel. Tijdens deze avond wordt door medewerkers van Vis à Vis voorlichting gegeven over klimaatvriendelijke tuinen, zij geven zowel tips voor de aanleg als het ontwerp en onderhoud van groene tuinen. Groene tuinen kunnen meer water opvangen, verhogen de biodiversiteit en zorgen voor minder hittestress in de zomer.

Ook worden die avond de resultaten van de digitale tuinen enquête van de gemeente Altena bekend gemaakt. De enquête werd gehouden in het najaar van 2018, in totaal werden 232 enquêtes ingevuld. Deelnemers konden een regenton winnen, de prijswinnaars worden die avond bekend gemaakt. Na de pauze is er een informatiemarkt over groene tuinen en uitleg over het aanvragen van klimaatsubsidie bij het waterschap voor het vergroenen van tuinen.  

Het burgerplatform Grip op water wil bewoners uitdagen ook zelf maatregelen te nemen om wateroverlast en/of de gevolgen van droogte door klimaatverandering tegen te gaan. Het plaatsen van een regenton in de tuin of het vergroenen van de tuin draagt al bij aan het tegengaan van wateroverlast en bevordert de biodiversiteit. Grip op water is onderdeel van het Europese project GroundTruth 2.0  

De bijeenkomst in het Prinsentuin in Andel begint met een inloop om 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur. De avond wordt rond 21.45 uur afgesloten met een drankje. Aanmelden voor de avond wordt op prijs gesteld, dat kan via de website van grip op water

https://tinyurl.com/gripopwater30-01-19  

Praktische informatie:
Locatie: Prinsentuin College, Buitenlaan 2, Andel

Weidevogelbescherming

Weidevogelbescherming

Tijdens het broedseizoen loopt een aantal vrijwilligers namens de VMB rond over akkers en weilanden, op zoek naar weidevogelnesten. Dit doen zij zodat ze de nesten kunnen markeren en beschermen wanneer boeren het land gaan bewerken.
Hieronder ziet u een nest van een scholekster. Aan de scheuren in de eitjes is te zien dat ze op uitkomen staan!

Stem op de VMB bij de Rabobank Clubkas Campagne!

Stem op de VMB bij de Rabobank Clubkas Campagne!

Wanneer u een rekening heeft bij Rabobank Altena, krijgt u omstreeks 8 mei het bericht dat u 5 keer kunt stemmen op een vereniging naar keuze in kader van de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt hierbij 2 keer op dezelfde vereniging stemmen.
Weet u nog niet of wie u wilt stemmen? Stem op ons! Wij kunnen uw stem goed gebruiken.

Bij voorbaat dank.