Grip op water

Grip op water

Het burgerplatform Grip op Water Altena houdt op 30 januari vanaf 19.30 uur een bijeenkomst in het Prinsentuin te Andel. Tijdens deze avond wordt door medewerkers van Vis à Vis voorlichting gegeven over klimaatvriendelijke tuinen, zij geven zowel tips voor de aanleg als het ontwerp en onderhoud van groene tuinen. Groene tuinen kunnen meer water opvangen, verhogen de biodiversiteit en zorgen voor minder hittestress in de zomer.

Ook worden die avond de resultaten van de digitale tuinen enquête van de gemeente Altena bekend gemaakt. De enquête werd gehouden in het najaar van 2018, in totaal werden 232 enquêtes ingevuld. Deelnemers konden een regenton winnen, de prijswinnaars worden die avond bekend gemaakt. Na de pauze is er een informatiemarkt over groene tuinen en uitleg over het aanvragen van klimaatsubsidie bij het waterschap voor het vergroenen van tuinen.  

Het burgerplatform Grip op water wil bewoners uitdagen ook zelf maatregelen te nemen om wateroverlast en/of de gevolgen van droogte door klimaatverandering tegen te gaan. Het plaatsen van een regenton in de tuin of het vergroenen van de tuin draagt al bij aan het tegengaan van wateroverlast en bevordert de biodiversiteit. Grip op water is onderdeel van het Europese project GroundTruth 2.0  

De bijeenkomst in het Prinsentuin in Andel begint met een inloop om 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur. De avond wordt rond 21.45 uur afgesloten met een drankje. Aanmelden voor de avond wordt op prijs gesteld, dat kan via de website van grip op water

https://tinyurl.com/gripopwater30-01-19  

Praktische informatie:
Locatie: Prinsentuin College, Buitenlaan 2, Andel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *