Jaar van de Koekoek

Jaar van de Koekoek

De Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek hebben 2017 bestempeld tot  het Jaar van de Koekoek.
Het aantal koekoeken neemt al decennialang af. De Vogelbescherming hoopt door extra aandacht en onderzoek de achteruitgang van deze bedreigde soort te stoppen.

Afname

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de teloorgang van de koekoek:

  • Afname van het aantal waardvogels in wiens nesten de koekoek haar eieren legt
  • Toegenomen sterfte tijdens de trek naar Afrika
  • Klimaatopwarming waardoor de waardvogels eerder beginnen met broeden en de koekoek te laat komt
  • Verdwijning van leefgebieden door stedenbouw en grootschalige landbouw

 

Studie

SOVON en de Vogelbescherming analyseren tijdens het Jaar van de Koekoek de gegevens uit een groot aantal bronnen en meetnetwerken. Zo hopen ze te ontdekken waardoor het aantal koekoeken al decennialang afneemt.
Het publiek kan meehelpen door waarnemingen door te geven. Meedoen kan via de website www.sovon.nl/nl/jaarvandekoekoek

Bron:http://www.dvhn.nl/incoming/bts03o-WEB-Het-jaar-van-de-koekoek.png/BINARY/WEB-Het-jaar-van-de-koekoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *