VMB Natuurflits Februari 2017

VMB Natuurflits Februari 2017

De Natuurflits van februari 2017, met daarin de volgende onderwerpen:

 • Jaarvergadering
 • Rabobank Clubkas Campagne
 • Contributie
 • Agenda Jaarvergadering
 • Jaaroverzicht Activiteiten VMB 2016
 • Verslag Jaarvergadering 2015-2016

 

Jaarvergadering

Op 22 maart a.s. houden we onze  jaarvergadering in het Uivernest. We starten de avond om 19.30 uur. De agenda, het jaaroverzicht en de notulen van de vergadering van vorig jaar vindt u hieronder. Na de pauze kunt u genieten van een boeiende lezing van natuurfotograaf  John van den Heuvel.

 

Rabobank Clubkas  Campagne

De gesponserde fietstocht gaat niet meer door. De verenigingen en stichtingen kunnen nog geld krijgen wanneer ze voldoende stemmen krijgen van hun achterban. Ieder die lid is van de Rabobank (aanmelden moet online plaatsvinden) mag 5 stemmen uitbrengen op een vereniging. Maximaal 2 stemmen op de eigen vereniging en eventueel drie op een andere.

Aanmelden moet van 13 febr. t/m 24 april online op rabobank.nl/altena

Begin mei ontvangen leden van de Rabo altena(18 jaar en ouder) een stempas. Online stemmen kan van 9 mei t/m 22 mei

Wilt u s.v.p. 2 stemmen uitbrengen op de VMB!!!!! , zodat wij de clubkas een beetje kunnen vullen.

 

Contributie

Denk u s.v.p. aan de contributie voor 2017.  €6.- pp of €12.- per gezin op rek: NL86INGB0003424221 t.n.v VMB Hank met vermelding van naam/adres/ jaar.

Hank , 22 maart 20

   

Jaarvergadering: Natuur-en Milieuvereniging VMB Hank

Agenda:

 1. Opening  –  19.30 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen jaarvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrole – Jolanda v/d Pijl v/d Pluim en Jan van Haperen.
 7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Ton Prinsen
 8. Activiteiten: Wat ter tafel komt en o.a. Toekomstvisie Nieuwe Gemeente  Altena /  Kindernatuurpad- IJsbaan
 9. Rondvraag /  Korte Pauze
 10. Een boeiende lezing door natuurfotograaf “John van den Heuvel” over de Biesbosch van landschap tot macro. Prachtige beelden van IJsvogels en Roofvogels.
 11. Sluiting – 21.30 uur

 

Jaaroverzicht van activiteiten van Natuur- En Milieuvereniging V.M.B in 2016

Januari:
* Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen.
* Bestuursvergadering.
* Gesprek gemeente Werkendam  Waterschap en Mirjam van de Landen (ontwerpster panelen) over de Rattenkeet Jannezand.
*  Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)

Februari:
* Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Vergadering weidevogels in samenwerking Altenatuur.
*  Gesprek gemeente Werkendam Waterschap en Mirjam van de Landen (ontwerpster panelen) over de Rattenkeet Jannezand.
* Gesprek Staatsbosbeheer over lezing Thomas van Es
* Gesprek scholen Educatie.
* Onderhoud Ooievaarsnest Dussen.
* Gesprek Plukroute.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)

Maart:
* Geluid Zwaluwtil bij De Dotter.
* Bestuursvergadering. Natuurpad Natuurgebiedje aan de Peerenboom. (ijsbaan)
* Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Vanaf maart: Weidevogelbescherming (in samenwerking met Altenatuur en Agrarische Natuurvereniging).
*  NL Doet Knotten griend natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Jaarvergadering
* Overleg Commissie Groen Gemeente Werkendam.
* Gesprek gemeente Werkendam  Waterschap en Mirjam van de Landen (ontwerpster panelen) over de Rattenkeet Jannezand.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).

 April:
* Werkzaamheden in de Rattenkeet
* Opening Rattenkeet
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom)
* Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen.
* Weidevogelbescherming.
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Bestuursvergadering.
* Controle uilenkasten

Mei:
* Weidevogelbescherming.
* Educatiedagen  basisscholen Natuurgebiedje Peerenboom.
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Zwerfvuilactie.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).
* Gesprek Gemeente Werkendam commissie groen.

Juni:
* Educatiedagen aan basisscholen. Workshop 90 kinderen
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Bestuursvergadering.
* Controle nestkasten van steenuil en kerkuil.
* Weidevogelbescherming.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).
* Gesprek visiegroep AWW( commissie Groen).
* Gesprek gemeente Werkendam over beheerovereenkomst.

Juli
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Educatiedagen basisscholen Natuurgebiedje aan de Peerenboom.
*  Rabobank Altena Sponsorfietstocht
* Gesprek gemeente Werkendam over beheerovereenkomst.

 Augustus:
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Gesprek gemeente Werkendam over beheerovereenkomst.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).

September:
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Educatiedagen aan basisscholen.
* Bestuursvergadering.
* Spoorzoekers jeugdgroep Biesbosch bezoek gebracht aan Natuurgebiedje aan de Peerenboom.

Oktober:
* Onderhoud natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Controle nestkasten steenuil en kerkuil.
* Gesprekken over subsidie IJsbaan (Natuurgebiedje aan de Peerenboom).
* Bestuursvergadering.
* Visie groep Altenatuur en VMB
* Start nieuwe website.

November:
* Bestuursvergadering.
* Knotten griend naast de waterplas natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Voorbereiding kerstwandeling
* Gesprek visiegroep AWW( commissie Groen).

December:
* Bestuursvergadering.
* Overleg commissie groen.
* Onderhoud Natuurgebiedje aan de Peerenboom.
* Kerstwandeling, ongeveer 550 deelnemers.

Ton Prinsen

 

Verslag Jaarvergadering VMB 2015 – 2016

Datum :      22 maart 2016

Locatie : ‘t Uivernest

Aanwezig:     Totaal 17 personen

Afwezig met kennisgeving: Joop de Vries, J. van . Velthoven, J .Braat, C. Lankhaar, R. van Heel.

 1. Opening

De vervangende voorzitter Corné Pruijssen opent de vergadering, omdat Joop ziek is en heet alle aanwezige leden welkom in het nieuwe gebouw Uivernest. Waar zij hun eigen ruimte hebben (de rattenkeet)

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

 1. Notulen vorige jaarvergadering

Geen op- of aanmerkingen.

 1. Jaarverslag 2015

Geen op – of aanmerkingen.

 1. Jaarverslag penningmeester

Het jaarverslag van de penningmeester ziet er prima en goed uit.

 1. Verslag kascommissie

Mevrouw Jolanda Van der Pijl en Berry Fijneman hebben  de kas gecontroleerd, alle zaken waren prima in orde en zag er heel goed uit. Geen fraude gevoelige dingen!

Een compliment aan de penningmeester.

Corné Pruijssen: commissieleden bedankt. We kunnen misschien direct een nieuwe commissie benoemen. Mevrouw Jolanda Van der Pijl en De Heer Jan van Haperen.

 1. Bestuurswijziging

We hebben sinds januari 2016 hebben we een nieuwe penningmeester Hannie Moree. Natasha is per 1 januari 2016 gestopt. We nemen afscheid van haar en als dank een bosbloemen.

 1. Activiteiten 2015 – 2016

De rattenkeet: de gerestaureerde griendwerkerskeet wordt geopend op 2 april. In samenwerking met de gemeente Werkendam, VVV Woudrichem, Bart Glaap, archiefkring Hank en Todays ontwerpbureau en natuurlijk de natuur- milieuvereniging VMB. Mirjam van de Lande verteld over vier panelen waar op te zien zijn de dieren en de geschiedenis van Janezand op staan. verder is er ook een plattegrond bij de rattenkeet gemaakt door een cartograaf met een fietsroute er op en een bankje gemaakt door de VMB.

Plukroute Hank: er wordt een plukroute geplant in samenwerking met de bewoners van de Dotter, de scholen en de inwoners van de Gemeente Werkendam. Dit is door een idee gekomen van Tilburg Noord. 22 maart start de aanplant. Er komt ook een bijenkast door een imker uit Hank. De plukroute is voor iedereen en wordt ook onderhouden door iedereen.

Delta programma:  De Klankbord groep blijft betrokken voor de ruimte voor de rivier. De derde haven in Werkendam. En bij de maas en dijkverzwaringen waar zij hun invloed op uitoefenen.

Rabofietstocht:  Graag willen dat iedereen meefietst voor sponsoring van de VMB.

Commissie Groen:  de commissie groen is nog druk bezig met hun Bomenfonds. Zij zijn samen met de gemeente een gezamenlijk plan aan het bedenken om het bomenfonds meer draagvlak te krijgen.

Kerstwandeling: het had 800 deelnemers en het werd een grootsucces dankzij de Jumbo, Weterings Hank en onze vrijwilligers van de VMB.

 1. Rondvraag

Rinus Punt : vroeg of dat de uil in de rattenkeet nog in zijn nestkast zat/ ja hij zit er nog in.

Frans Peters: vroeg hoe het afgelopen was met het Boerenverdriet/ hij is op de hoogte gebracht Het Bos wordt niet gekapt.

 1. Sluiting

Boswachter Thomas van der Es heeft een boeiende lezing over de flora en fauna met betrekking tot de Noordwaard. Thomas, die het gebied goed kent, laat ons zien wat er allemaal is veranderd. Er zeker wel 90 mensen komen luisteren naar de lezing. Als afsluiting nog een borreltje aan de bar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *