VMB Natuurflits Mei 2017

VMB Natuurflits Mei 2017

De Natuurflits van mei 2017, met daarin de volgende onderwerpen:

  • Kindernatuurpad
  • Onderhoud
  • Rabobank Clubkas Campagne
  • Bestuursondersteunende functie
  • Weidevogels
  • Contributie

Kindernatuurpad

Het kinder-natuurpad op het natuurgebied aan de Peerenboom is bijna klaar. De scouting Hank heeft met een groepje kinderen de primeur gehad. Ze hebben er allemaal van genoten. En nu de laatste aanpassingen zijn gedaan ligt het klaar om definitief in gebruik te nemen voor de jeugd. Het doel van deze activiteit is om kinderen enthousiast te maken voor de natuur. Scholen kunnen zich aanmelden om onder begeleiding van IVN gidsen de kinderen een onvergetelijke buitenactiviteit te laten beleven.
Volg ons op www.vmbnatuurlijk.nl

 

Onderhoud

Er is altijd veel werk te doen in het natuurgebied aan de Peerenboom. En daarom gaan we weer aan het werk op elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur. Helpt u (jij) ook weer mee. Aanmelden hoeft niet, iedereen is welkom.

 

Rabobank Clubkas Campagne

Helaas kan de actie dit jaar niet van start omdat er een communicatiestoornis is tussen de Rabobank en de VMB. Volgend jaar hopelijk beter.

 

Bestuursondersteunende functie

Jeroen van Dijk helpt ons door de website van de VMB bij te houden. We zijn heel blij met met dit initiatief. Hij heeft zo een bestuursondersteunende functie gekregen bij de VMB.

Weidevogels

Weidevogelbescherming:
We zijn druk met het zoeken van weidevogels, de boeren zijn druk bezig en wij     houden alles goed in de gaten. Het zoeken van de nesten gaat heel goed  dit jaar. Het is nu 10  mei en we zitten nu al op 43 nesten die we beschermd hebben, (36 kieviet,6 scholeksters en 1 grutto) overal lopen al jongen rond. Ook kijken we naar andere vogels die we zien zoals boerenzwaluw, graspieper, veldleeuwerik, witte kwikstaart, gele kwikstaart, vink, nijlgansen, wilde eend enz. Als je ook zin hebt om met ons vogels te kijken kom gerust even langs om met ons mee te lopen. We gaan elke woensdagavond om 6 uur van start aan het eind van de Peerenboom, ook leuk voor beginnende vogelaars.

Aan melden bij Ton Prinsen,

Vogelwerkgroep VMB.

 

Contributie

Heeft u de contributie voor dit jaar al over gemaakt? € 6.- pp en € 12.- per gezin. Dan hartelijk bedankt!!! Nog niet gedaan, dan graag voor het einde van het jaar op rek.nr. NL86 INGB 0003424221 t.n.v. Natuur- en Milieuvereniging VMB met vermelding van naam, adres en jaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *